Kredyty gotówkowe i problemy finansowe

28 September, 2018

Kredyty gotówkowe mają różne zastosowanie, nie mniej jednak ich głównym celem jest pomoc finansowa, ale i nie tylko, ponieważ ich kolejnym celem lub zadaniem jest przynoszenie zysków bankom. Czyli z jednej strony kredyty gotówkowe rozwiązują problemy finansowe kredytobiorców, lub przynajmniej mogą je rozwiązać, w dużej mierze zależy to także od naszego podejścia do danej kwestii, jeżeli podejście będzie lekkie i bez przemyślenia wówczas może się zdarzyć, że kredyt gotówkowy nic nie zmieni w naszym życiu a nam pozostanie tylko posmak goryczy. Ale, idąc dalej, należy również zauważyć, że kredyty gotówkowe przynoszą duże zyski bankom, najprawdopodobniej bez kredytów gotówkowych banki nie mogłyby istnieć, a przynajmniej nie byłoby im tak dobrze jak dziś. Ale zanim przejdziemy do dalszych rozważań, zauważmy, czym jest kredyt gotówkowy. Kredytem gotówkowym nazwiemy każdy kredyt, który w całości będzie wypłacany w gotówce, jeżeli tak się dzieje wówczas dany kredyt należy do grupy kredytów gotówkowych. Dobrym przykładem kredytu gotówkowego będzie kredyt studencki tak dziś spopularyzowany i cieszący się dużym zaufaniem społecznym. Oczywiście kredyty gotówkowe są różne, jedne posiadają takie oprocentowanie a drugie inne oprocentowanie, podobnie jest z czasem spłaty, ogólnie rzecz ujmując kredyty gotówkowe posiadają różne cechy, ale łączy je ten jeden wspólny mianownik, czyli są wypłacane w całości gotówką i tylko gotówką. Dla uzupełnienia podstawowych informacji o kredytach gotówkowych, musimy także wiedzieć, że istnieje druga grupa kredytów, i są to kredyty bezgotówkowe, czyli takie gdzie chociażby cała kwota zaciągniętego kredytu będzie przelana w całości na nasze konto bankowe. Teraz już, kiedy nasza wiedza o świecie kredytów jest już na wyższym nieco poziomie możemy przejść dalej i zastanowić się nad kolejnymi czynnikami związanymi z kredytami gotówkowymi.

W dwudziestym pierwszym wieku, problemy finansowe nie są czymś dziwnym czy wyjątkowym, dziś bardzo wiele osób i rodzin boryka się z tego typu problemami, takie są czasy. Musimy mieć, świadomość, że bywa tak, iż nagromadzone wydatki przerastają nasze dochody, takie sytuacje prawdopodobnie przynajmniej parokrotnie zdarzają się w życiu każdego człowieka. Wówczas należy pamiętać o jednym, aby się nie poddawać i iść dalej, iść to znaczy szukać rozwiązania i wyjścia z owych finansowych problemów. Takim rozwiązaniem z pewnością może być decyzja o zaciągnięciu kredytu gotówkowego. Ponieważ pieniądze, które otrzymamy z tytułu owego kredytu gotówkowego, pomogą nam wyjść na prostą, pomogą nam pokonać wszelkie problemy finansowe, które gdzieś w naszym życiu mogły się nagromadzić i nas po prostu gnębić.

Reasumując, możemy jasno i wyraźnie stwierdzić, że kredyty gotówkowe, są dobrym rozwiązaniem, na wiele różnego rodzaju problemów życiowych. Ponad to przynoszą one korzyści, nie tylko kredytobiorcom, ale i bankom.

Przegląd najpopularniejszych lokat bankowych.

01 August, 2018

Depozyt Plus w Toyota Banku jest jedną z ciekawszych ofert lokat bankowych jakie możemy obecnie znaleźć na rynku. Oprocentowany jest on na 2,6% w skali roku i można go założyć na 2 lata, dysponując minimalną kwotą 5 000 złotych. Cały czas trzeba posiadać rachunek osobisty w banku, zarówno podczas zakładania lokaty jak i przez cały okres jej trwania. Lokata terminowa to propozycja przygotowana przez Eurobank. Jest to rodzaj lokaty trzyletniej z oprocentowaniem w wysokości 2,6% w skali roku. Kwota minimalna to 10 000 złotych, ale można założyć lokatę na mniejszą sumę, z tym że obędzie ona miała niższe oprocentowanie. Niezbędne do skorzystania z oferty jest konto osobiste w Eurobanku. Tak wysokie oprocentowanie otrzymamy, jeżeli założymy lokatę przez internet. Oprocentowanie tak naprawdę zależne jest od wpłaconej kwoty. Jeżeli klient wpłaci na lokatę kwotę 200 do 9999,99 złotych lokata będzie oprocentowana na 2,55 w skali roku. W przypadku, kiedy wkład na lokacie będzie od 10 000 złotych, oprocentowanie lokaty będzie wynosiło 2,6% w skali roku. Lokata Rentierska IB w Idea Banku jest lokatą trzyletnią z oprocentownaniem2,55% w skali roku. Zakres kwot jakie można wpłacić na tą lokatę to przedział od 500 do 1 000 000 złotych. Z oferty mogą skorzystać tylko ci klienci banku, którzy posiadają w nim konto idealne. Lokatę możemy założyć również na dwa lata z oprocentowaniem 2,35% i na jeden rok z oprocentowaniem w wysokości 2% w skali roku. Direct+ to lokata jaką oferuje Santander Bank. Oprocentowana jest na 2,5% w skali roku i założymy ją na okres trzech lat dysponując kwotą minimum 5 000 złotych.

undefined

Lokata MAXI to propozycja jaką przygotował Bank Pocztowy. Oprocentowanie na tej lokacie wynosi 2,5% w skali roku. Okres lokowania środków to trzy lata, a kwota minimalna na lokacie to jedyne 500 złotych. Oferta ta, jest dostępna w ramach Pocztowego Konta Zawsze Darmowego, albo za pośrednictwem sklepu internetowego lokaty-online.pl. Warunkiem uzyskania takiego oprocentowania jest założenie lokaty z kontem osobistym, jeżeli nie chcemy go zakładać oprocentowanie jakie zaoferuje nam bank będzie wynosiło 2,3% w skali roku. Jest to lokata o charakterze progresywnym, co oznacza, że jej oprocentowanie rośnie co kwartał. Nest Lokata z kontem oferowana jest przez Nest Bank. Oprocentowanie jakie możemy na niej uzyskać jest równe 2,3% w skali roku. Okres lokowania środków to 2 lata, a kwota minimalna depozytu równa jest jedynie 1 000 złotych. Maksymalnie możemy wpłacić na ten depozyt 2 miliony złotych. Oferta skierowana jest tylko do klientów Nest Banku. Depozyt jest dostępny w wersji rocznej z oprocentowaniem 1,9% w skali roku, jeżeli założymy konto lub z oprocentowaniem 1,7%, jeżeli nie założymy tego konta. Lokata Internetowa w Plus Banku to oferta lokaty jaką można założyć na dwa lub na trzy lata. Oprocentowanie na tej lokacie wynosi 2%, a kwota minimalna jest równa 1 000 złotych. Bank nie stawia innych dodatkowych warunków, jakie trzeba spełnić, aby ten depozyt założyć.

Efektywne oszczędzanie, czyli jakie?

25 May, 2018

Dopracowana strategia inwestycyjna to podstawa przy budowaniu niezależności ekonomicznej. Aby jednak doszło do profesjonalnego inwestowania potrzebujesz zbudowania portfela oszczędnościowego, najczęściej długoterminowego. Na czym zatem polega efektywne oszczędzanie i jak dobrze przenosić kapitał pomiędzy instrumentami oszczędnościami, a inwestycyjnymi? W artykule poznasz podstawy efektywnego generowania nadwyżki ekonomicznej, z kolei gdy chcesz dowiedzieć się więcej o kredytach to porad szukaj na  http://wybieramkredyt.com.pl/.

W początkowych okresach inwestowania inwestor indywidualny nie zastanawia się nadmiernie nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć przyszłe zyski. W pewnym momencie jednak nie możesz nieustannie ryzykować praktycznie wszystkich oszczędności na rynku kapitałowym, czy podczas spekulacji na walutach i zróżnicowanych papierach wartościowych. Chodzi o sprawne zabezpieczenie kapitału i o łączenie struktur oszczędnościowych z inwestycyjnymi. Tylko w ten sposób można świadomie wygenerować niezależność ekonomiczną, a jednocześnie uzyskiwać dalej duże stopy zwrotu. Efektywność oszczędzania zależy w dużym stopniu do analizy właściwych instrumentów, a także od monitorowania otoczenia makroekonomicznego, szczególnie pod kątem kształtowania stóp procentowych. Przy bardzo niskich stopach procentowych odkładanie pieniędzy na lokatach bankowych jest mniej opłacalne niż w okresie wysokich stóp procentowych. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Wystarczy wspomnieć o lokatach rentierskich, progresywnych narzędziach oszczędnościowych, w których oprocentowanie rośnie wraz z kolejnymi okresami utrzymywania depozytu. Na rynku występuje wiele ciekawych opcji oszczędnościowych, w tym lokaty strukturyzowane. W lokatach strukturyzowanych łączy się potencjał bezpiecznego oszczędzania w banku detalicznym z bardziej ryzykownymi inwestycjami w papiery wartościowe, czy fundusze celowe. Jeżeli nie masz w ogóle doświadczenia inwestycyjnego, a jednak chcesz zaryzykować z nadzieją na wypracowanie ponadprzeciętnego oprocentowania taka lokata strukturyzowana okazuje się bardzo ciekawą alternatywą.

Efektywność oszczędzania wiąże się ponadto z dobrym rozdzieleniem kapitału. Nie możesz przechowywać wszystkich pieniędzy tylko na lokatach bankowych, np. długoterminowych. Trzeba kapitał rozdzielać pomiędzy różne instrumenty, aby dywersyfikować stopy zwrotu, a jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo i płynność. Skłonność do ryzyka wśród inwestorów indywidualnych zmienia się z reguły wraz z wiekiem. To, co sprawdzało się na początku drogi zawodowej przy zakładaniu rodziny i stabilizacji życiowej staje się nieaktualne. Z tego powodu strategia inwestycyjna, czy oszczędnościowa podlega nieustannej zmianie. Warto zatem analizować efektywność oszczędzania, a także monitorować stopy zwrotu w stosunku do średniej branżowej, także w zakresie zaspokojenia własnych potrzeb. Zawsze zestawiaj oprocentowanie realne w lokatach bankowych, a nie tylko nominalne. To zagwarantuje właściwe podejście do generowania zysków.

Niskie stopy procentowe z korzyścią dla kredytobiorcy

14 March, 2018

Zaciąganie kredytu gotówkowego, a także kredytów długoterminowych w okresie bardzo niskich stóp procentowych jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego świadomego kredytobiorcy. W Polsce niskie stopy procentowe obowiązują od ostatniego kryzysu finansowego, czyli mniej więcej od 2009 – 2010 roku. Ostatni kryzys finansowy pokazał, że luzowanie polityki monetarnej w perspektywie międzynarodowej odnosi całkiem pozytywne skutki, które jednak nie mogą trwać wiecznie.

Na przełomie 2017/2018 zauważono nieco większą inflację w kraju, co spowodowało dyskusję o podniesieniu stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Czy jest się jednak czego obawiać z perspektywy zwykłego kredytobiorcy? Tak naprawdę niekoniecznie, ponieważ nowe dane z 2018 pokazują, że inflacja się stabilizuje, a Rada Polityki Pieniężnej wypowiada się dość stabilnie o stopach procentowych. W każdym razie okres niskich stóp procentowych nie może trwać wiecznie, a podwyżka stóp procentowych jest de facto nieunikniona w szerszej perspektywie. Od czego zależy zatem podniesienie stóp procentowych? Przede wszystkim od wysokości inflacji. Jeżeli inflacja zacznie przekraczać cel ustanowiony przez Narodowy Bank Polski trzeba będzie rozpocząć procedurę, tzw. schładzania gospodarki. Podnoszenie stóp procentowych następuje naturalnie stopniowo, często przez lata, aż cykl koniunkturalny znajdzie się znowu na szczycie. Przy kredytach gotówkowych o charakterze krótkoterminowym stopy procentowe posiadają tak naprawdę niewielkie znacznie dla opłacalności podpisania umowy. Ale już przy kredytach długoterminowych, szczególnie hipotecznych podwyżka stóp procentowych wpływa znacząco na ratę. Dobry pomysł to nadpłata kredytu długoterminowego, jeżeli podejrzewasz podniesienie stóp procentowych. To najlepsze pod względem optymalizacji ekonomicznej rozwiązanie.

Pamiętaj, że zmiana stóp procentowych przez NBP wpływa nawet na oprocentowanie stałe. Dochodzi do jego aktualizacji w umowie, o czym kredytodawca najczęściej powiadamia kredytobiorcę. Analiza stóp procentowych to wartościowe rozwiązanie z perspektywy długoterminowego kredytobiorcy. Czy myślisz, że w 2018 – 2019 roku w Polsce stopy procentowe pozostaną bez zmian? A może przewidujesz inny scenariusz?

Kredyt 7 tysięcy złotych na 24 miesiące.

25 January, 2018

Gdzie najlepiej wziąć kredyt na kwotę 7 tysięcy złotych i spłacić go w dwa lata? Sprawdźmy to. Zacznijmy od ciekawej propozycji db kredyt gotówkowy jaki oferuje nam Deutsche Bank. Jest to zobowiązanie z oprocentowaniem nominalnym wynoszącym 6,9% w skali roku. Za udzielenie kredytu bank pobiera prowizje w wysokości 10,5% kwoty kredytu. Kwota jaką możemy tutaj pożyczyć to minimum 1 tysiąc złotych, zaś maksymalnie pożyczymy aż 200 tysięcy złotych. Zobowiązanie możemy rozłożyć maksymalnie na okres 120 miesięcy. Warunkiem skorzystania z oferty jest przedstawienie w banku oświadczenia o zarobkach. Można kredyt spłacić przed okresem kredytowania, a wysokość oprocentowania można jeszcze negocjować z bankiem. Wysokość jaką będzie mieć RRSO dla naszej kwoty kredytu to 18,34% w skali roku. Każda z 24 rat miesięcznych będzie po około 346 złotych. Całkowita kwota jaką trzeba będzie oddać do banku wyniesie 8303 złote, co daje nam koszt kredytu w wysokości 1303 złotych, sprawdź te ofertę na ulicaFinansowa.pl.

Pożyczka standardowa w ING Banku Śląskim.

Kolejną z ofert jakie sprawdzimy jest pożyczka standardowa oferowana przez ING Bank Śląski. Tutaj oprocentowanie nominalne zobowiązania wynosi 7,99%. Za przyznanie nam kredytu bank naliczy sobie tytułem prowizji 9,9% kwoty zobowiązania. Do uruchomienia kredytu potrzebna jest kwota minimum 1 tysiąca złotych. Maksymalna wysokość zobowiązania jakie można zaciągnąć w ramach tej oferty wynosi 160 tysięcy złotych. Zobowiązanie możemy rozłożyć na maksymalnie 96 miesięcy. Warunkiem skorzystania z oferty jest przedstawienie w banku oświadczenia o zarobkach. Co ważne bez żadnych konsekwencji możemy to zobowiązanie spłacić przed upływem okresu kredytowanie. Jest to duża zaleta, gdyż może zdarzyć się, że poprawi nam się sytuacja materialna i tym samym będziemy mogli z dnia na dzień spłacić cały swój dług wobec banku. Dla naszego zobowiązania Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania będzie miała wartość 19,02% w skali roku. Raty miesięczne jakie będziemy wpłacać do banku będą po około 348 złotych. Kredyt będzie nas kosztował 1350 złotych. Ta propozycja jest droższym rozwiązaniem. Kredyt będzie nas kosztował o 47 złotych więcej niż w przypadku oferty db kredytu gotówkowego Deutsche Banku.

Dobra historia kredytowa może zostać zbudowana w kilku krokach.

15 May, 2017

W przypadku działania Biura Informacji Kredytowej można się spotkać z różnego typu sprzecznymi informacjami. Nie należy we wszystkie wierzyć. Istotna sprawa jest tylko jedna, a dotyczy tego iż historia kredytowa jest pisana przez każdą osobę w sposób indywidualny. Nie każda osoba może mieć świadomość tego iż stworzenie własnej historii kredytowej dotyczy oczywiście samego zainteresowanego. Dzięki temu uda się oczywiście wynegocjować o wiele lepsze warunki spłaty zobowiązania, a chodzi tutaj o mniejszą marżę, nieduże oprocentowanie. Istnieją najbardziej istotne zasady jakie w tym przypadku mogą być najbardziej istotne, zobacz najlepsze pożyczki gotówkowe w sieci, znajdziesz je pod adresem www.17bankow.com.

Jeśli chodzi o przekraczanie limitów kredytowych to tutaj nie powinno mieć miejsca. Kiedy jednak dojdzie do tego należy spłacić je jak najszybciej. Bardzo często jeden dzień będzie mieć dość spore znaczenie. Systematyczna spłata zobowiązania będzie oczywiście mieć dobrą korzyść. Ta sytuacja nie będzie oczywiście dotyczyć sytuacji kredytu hipotecznego bądź pożyczko gotówkowej. Istotna sprawa dotyczy regularnych spłat zadłużenia na karcie kredytowej. Bardzo ważna rzecz będzie dotyczyć oczywiście zamówienia raportu bezpośrednio w BIK. Klient z tego powodu może się przekonać o ocenie wiarygodności kredytowej. Istnieją osoby jakie są w stanie w sposób prosty poprawić własny wizerunek bezpośrednio przed wzięciem kredytu. Wizyta w banku może być potrzebna kiedy dojdzie do sytuacji iż nie uda się uregulować w sposób systematyczny płatności. Dobra rzecz będzie dotyczyć oczywiście tego, aby sprawdzić czy bank będzie na bieżąco aktualizować dane o końcu kredytu. W wyjątkowych sytuacjach należy poinformować o wygaśnięciu zobowiązania. Pozytywna zgoda na temat przetwarzania informacji o kredytach przez BIK bezpośrednio po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego to całkiem korzystne rozwiązanie. Decyzja o tym, aby odłożyć w czasie kredyt jest całkiem korzystna. Naprawdę to zdanie nie brzmi zbyt optymalnie. Jednak w wielu sytuacjach takie rozwiązanie może być oczywiście pomocne. Klient z tego powodu ma szansę na polepszenie scoringu. Rezygnacja z karty kredytowej, a także limitu na koncie stanowi bardzo dobry punkt. Jednostka banku może założyć to iż posiadając produkty umożliwiające szybkie zaciągnięcie kredytu podmiot kiedyś z nich skorzysta. Chcąc odpowiednio do tego podejść należy oczywiście zdecydować się na rezygnacje z karty oraz kompletna blokada szansy na zaciągnięcie debetu na obecnym koncie.

Nowsze wpisy → Home ← Starsze wpisy